konsulat honorowy estonii - 1024

Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu

dr Aleksandra Iwaszkiewicz–Woda
Konsul Honorowa Estonii

Kontakt:
k o n s u l @ k o n s u l a t – e s t o n i i . e u
Tel. + 4 8   8 8 9   3 3 3   3 1 9

Konsulat:
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Ambasada Estonii w Warszawie

Tel. + 48 22 88 11 810
Embassy.Warsaw@mfa.ee
Adres: Karwińska 1, 02-639 Warszawa
warsaw.mfa.ee